A ka nevojë Biznesi im për Fotografi Profesionale?

A ka nevojë Biznesi im për Fotografi Profesionale? Rrjetet Sociale tani okupojnë një pjesë shumë të rëndësishme të çdo aktiviteti Biznesi, pothuajse çdo Biznes, tani është prezent në Rrjete Sociale…

Continue Reading A ka nevojë Biznesi im për Fotografi Profesionale?

Sa efektiv është Website-i juaj?!

Sa efektiv është Website-i juaj?! Të krijosh një Website, është e nevojshme për Bizneset këto ditë, por ajo që është më e rëndësishme është efektiviteti që ky i fundit ka,…

Continue Reading Sa efektiv është Website-i juaj?!

Strategjia dhe Pozicionimi i Biznesit

Strategjia dhe Pozicionimi i Biznesit Shumica e njerëzve mendojnë se të krijosh një Logo tërheqëse, një Slogan tingëllues dhe disa idera të mira ke formuluar një Strategji Biznesi, por jo.…

Continue Reading Strategjia dhe Pozicionimi i Biznesit

Fushatat e Marketingut në Rrjete Sociale

Fushatat e Marketingut në Rrjete Sociale Sot e kësaj dite çdo Biznes po Dixhitalizohet, çdo Biznes po krijon prezencën e tyre online, po eksplodojnë mundësitë e reja dhe pozita e…

Continue Reading Fushatat e Marketingut në Rrjete Sociale

Rëndësia e Marketingut i Kontentit

Rëndësia e Marketingut i Kontentit Sot e kësaj dite, dëgjojmë njerëzit që përmendin Marketingun i Kontentit, por ne nuk e dimë se çfarë do të thotë ekzaktësisht, disa prej nesh…

Continue Reading Rëndësia e Marketingut i Kontentit